Novinky

Vyjádření Ludmily Kondelíkové k problematice příspěvku na péči

Ředitelka Asociace domácí péče Ludmila Kondelíková dochází za nemocnými a vidí na vlastní oči, jak jejich příbuzní bojují s úřady.

Výstup z tiskové konference ze dne 21.2.2018

Agentury domácí zdravotní péče se již několik let potýkají s problémy a to i přes to, že většina pacientů se v domácí péči doléčí mnohem rychleji než v lůžkovém zařízení. Převážná část pacientů v terminálním stádiu si rovněž přeje mít možnost doma i zemřít.

Tisková konference ze dne 21.2.2018

Asociace domácí péče ČR, z.s. dnes pořádala tiskovou konferenci na téma Domácí zdravotní péče. Prezidentka asociace Ludmila Kondelíková představila společně s vrchní zdravotní sestrou pražské agentury Lusi paní Šnýdrovou aktuální i obecná témata z této oblasti.

Setkání poskytovatelů domácí zdravotní péče ČR

Memorandum sepsané a odsouhlasené šedesáti devíti poskytovateli domácí zdravotní péče z celé ČR, účastníků pracovního setkání, konaného dne 23. 10. 2017 v kongresovém sále hotelu DUO v Praze 8. Poskytovatelé domácí zdravotní péče mají společný zájem poskytovat odbornou péči i těm nejnáročnějším pacientům. Jejich cílem je udržení kvality a dostupnosti této péče v ČR.

Stát zapomíná na zdravotní sestry pečující o pacienty v domácí péči

V minulých letech byly opakovaně navýšeny mzdy zdravotním sestrám, ale pouze těm pracujících v nemocnicích. Zvyšování platů sestřičkám je nejen v letošním volebním roce doslova politický evergreen. Premiér Bohuslav Sobotka slibuje navýšení mezd o dalších deset procent od ledna 2018.

Paliativní péče je hrazena z veřejného pojištění v rámci služby domácí zdravotní péče

Asociace domácí péče ČR, z.s. (ADP ČR) zásadně nesouhlasí s tvrzením organizací paliativní péče, že zdravotní služby poskytované umírajícím v domácím prostředí není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a stávající agentury domácí zdravotní péče nejsou schopny tuto péči vykonávat.