Novinky

Výstup z tiskové konference ze dne 7.11.2018

Asociace domácí péče ČR pořádala dne 7.11. 2018 druhou tiskovou konferenci na které vystoupilo celkem pět hostů. Ti hovořili o tématech spojených s domácí zdravotní péčí z různých úhlů pohledu. Tiskovou konferenci zahájila Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče, na ni navázala Štěpánka Tomsová, provozovatelka agentury domácí péče ACME Ústí, za provozovatele agentur hovořila též Karin Kapitánová z pražské agentury ADP LUSI . Za zdravotní sestry promluvila Šárka Doležalová z ústecké agentury ACME a na závěr přinesl velice zajímavý pohled na tuto problematiku František Vašíček, jehož maminka využívá služeb domácí zdravotní péče a to již několik let.

Pozvánka na tiskovou konferenci 7.11.2018

Rádi bychom Vás pozvali na tiskovou konferenci, kterou pořádáme dne 7.11.2018 v 10:00 v kavárně Mezi řádky v Praze. Obsah konference bude opravdu pestrý, na téma budete díky našim hostům moci nahlédnout z různých úhlů. Hovořit bude nejen paní Kondelíková za Asociaci DP, ale též paní Tomsová za provozovatele, paní Doležalová za zdravotní sestry a pan Vašíček za klienty DZP. Budeme se těšit Za Asociaci domácí péče ČR Ludmila Kondelíková, prezidentka

Stanovisko Asociace domácí péče ČR, z.s. ke stávkové pohotovosti zdravotníků

Asociace domácí péče ČR, z.s. podporuje stávkovou pohotovost zdravotníků jakožto nástroj, který ukazuje na kritickou situaci financování domácí zdravotní péče a dovede Ministerstvo zdravotnictví a poskytovatele k jednacímu stolu. Cílem je akutní řešení současné kritické situace. Nedostatek prostředků ohrožuje provoz agentur domácí péče a dochází k jejímu útlumu. Důkazem je i zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o stagnaci domácí péče s ohledem na demografický vývoj české populace. Segment domácí péče předložil před 3 měsíci návrh na opatření, která by měla kritickému stavu zamezit. Do dnešního dne neobdržel ze strany ministerstva zdravotnictví žádné vyjádření. V době, kdy výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven vykazují přebytky (celkově za rok 2017 9,5 mld.), jsou poskytovatelé domácí péče pod silným ekonomickým tlakem způsobeným podfinancováním a regulacemi úhrad.

Upřesnění k citaci, která byla zveřejněna v článku deníku Právo dne 25.7.2018

Upřesnění k citaci, která byla zveřejněna v článku deníku Právo dne 25.7.2018 a následně na webu Novinky.cz s titulem: „Sestry jen s maturitou píchat léky nesmějí. Ale musí“. Znění citace: Středoškolsky vzdělané sestry také nemohou pracovat v domácí péči. „Praktické sestry zaměstnávat ze zákona nemůžeme, ale pracujeme na tom, abychom je zaměstnávat mohli, protože personálu je nedostatek,“ řekla Právu prezidentka Asociace domácí péče ČR Ludmila Kondelíková.

Zástupci domácí zdravotní péče jednali s ministrem Vojtěchem u kulatého stolu

Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče ČR spolu s ostatními zástupci segmentu domácí zdravotní péče uspořádali v pátek 15.6. neformální diskuzi u kulatého stolu se zástupci ministerstva zdravotnictví ČR.

Výsledek Dohodovacího řízení k úhradám v roce 2019 – segment domácí zdravotní péče

Cílem segmentu domácí zdravotní péče bylo dosáhnout navýšení úhrady za provedenou péči. V minulých letech při jednáních DŘ bylo předem avizováno zástupci zdravotních pojišťoven, že v segmentu DZP nemůže dojít k navýšení z důvodů preference lůžkových zařízení.

Vyjádření Ludmily Kondelíkové k problematice příspěvku na péči

Ředitelka Asociace domácí péče Ludmila Kondelíková dochází za nemocnými a vidí na vlastní oči, jak jejich příbuzní bojují s úřady.

Výstup z tiskové konference ze dne 21.2.2018

Agentury domácí zdravotní péče se již několik let potýkají s problémy a to i přes to, že většina pacientů se v domácí péči doléčí mnohem rychleji než v lůžkovém zařízení. Převážná část pacientů v terminálním stádiu si rovněž přeje mít možnost doma i zemřít.

Tisková konference ze dne 21.2.2018

Asociace domácí péče ČR, z.s. dnes pořádala tiskovou konferenci na téma Domácí zdravotní péče. Prezidentka asociace Ludmila Kondelíková představila společně s vrchní zdravotní sestrou pražské agentury Lusi paní Šnýdrovou aktuální i obecná témata z této oblasti.

Setkání poskytovatelů domácí zdravotní péče ČR

Memorandum sepsané a odsouhlasené šedesáti devíti poskytovateli domácí zdravotní péče z celé ČR, účastníků pracovního setkání, konaného dne 23. 10. 2017 v kongresovém sále hotelu DUO v Praze 8. Poskytovatelé domácí zdravotní péče mají společný zájem poskytovat odbornou péči i těm nejnáročnějším pacientům. Jejich cílem je udržení kvality a dostupnosti této péče v ČR.

Stát zapomíná na zdravotní sestry pečující o pacienty v domácí péči

V minulých letech byly opakovaně navýšeny mzdy zdravotním sestrám, ale pouze těm pracujících v nemocnicích. Zvyšování platů sestřičkám je nejen v letošním volebním roce doslova politický evergreen. Premiér Bohuslav Sobotka slibuje navýšení mezd o dalších deset procent od ledna 2018.

Paliativní péče je hrazena z veřejného pojištění v rámci služby domácí zdravotní péče

Asociace domácí péče ČR, z.s. (ADP ČR) zásadně nesouhlasí s tvrzením organizací paliativní péče, že zdravotní služby poskytované umírajícím v domácím prostředí není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a stávající agentury domácí zdravotní péče nejsou schopny tuto péči vykonávat.