Poděkování panu prezidentovi ČLK MUDr. Milanu Kubkovi

Prohlášení Asociace domácí péče ČR, z.s.,

 

Za naši profesní organizaci Asociace domácí péče ČR, z.s. a za celý segment domácí zdravotní péče, jehož jsem koordinátorkou, bych chtěla poděkovat panu prezidentovi ČLK MUDr. Milanu Kubkovi .

Již v minulém roce nás velmi výrazně podpořil ve snaze o narovnání úhradových podmínek, které byly pro sestry domácí péče oproti zdravotním sestrám v nemocnicích diskriminační. Tento stav vedl v průběhu let ke katastrofálnímu nedostatku zdravotních sester v domácí péči i když poptávka po domácí zdravotní péče i neustále roste. Sestry byly přetěžované, finančně nedoceněné a to vedlo k jejich odchodu.

Také díky podpoře ČLK, došlo ze strany MZ ČR a zdravotních pojišťoven v úhradové vyhlášce pro rok 2021 k částečnému narovnání této nespravedlnosti.

V letošním roce, po jednáních pana prezidenta MUDr. Milana Kubka s panem premiérem, bylo rozhodnuto, že v roce 2021 dojde u všech zdravotníků k 10 % navýšení mzdových indexů.

Odpovědní pracovníci MZ ČR nám nepravdivě sdělili, že zástupci ČLK navýšení pro segment domácí péče při jednání s panem premiérem nedoporučili a proto se navýšení mzdových indexů našeho segmentu týkat nebude.

 

Pan prezident MUDr. Milan Kubek se od tohoto nepravdivého vyjádření distancoval v dopise zaslaném na MZČR a výsledkem je , že navýšení mzdových indexů proběhne i v segmentu domácí zdravotní péče.

Děkujeme ČLK za spolupráci a především panu prezidentovi MUDr. Milanu Kubkovi za osobní angažovanost o to více, že nehájil jen zájmy lékařů, ale i jejich nejbližších spolupracovníků.

 

Bc. Ludmila Kondelíková

prezidentka

Asociace domácí péče ČR, z.s.

koordinátorka segmentu

domácí zdravotní péče