Paliativní péče je hrazena z veřejného pojištění v rámci služby domácí zdravotní péče

Asociace domácí péče ČR, z.s. (ADP ČR) zásadně nesouhlasí s tvrzením organizací paliativní péče, že zdravotní služby poskytované umírajícím v domácím prostředí není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a stávající agentury domácí zdravotní péče nejsou schopny tuto péči vykonávat.

Veřejnost a státní správa jsou kontinuálně dezinformovány o údajně chybějící zdravotní péči pro umírající - Péče o umírající v domácím prostředí je již 20 let hrazena z fondu veřejného zdravotního pojištění. V celé ČR ji zajišťují odborní poskytovatelé domácí zdravotní péče, kteří mají uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami i pro tento druh péče. Na rozdíl od „hospicového hnutí“, jehož podstatnou náplní činnosti jsou zavádějící marketingové kampaně a prohlášení, která financují mj. i kraje a města, zabývají se stávající agentury péčí o těžce nemocné, ležící a umírající pacienty v domácím prostředí. Tito poskytovatelé nedisponují jinými finančními prostředky, než které získají od zdravotních pojišťoven a nemohou tudíž zaměstnávat tým PR pracovníků a provádět nákladnou propagační činnost ke svému zviditelnění Základní součástí ošetřovatelství v odbornosti domácí zdravotní péče, která funguje v ČR od roku 1990, je péče o umírající v domácím prostředí. Zdravotními pojišťovnami vybrané agentury, které disponují kvalifikovaným, multidisciplinárním týmem a splňují veškeré požadavky, umožnují umírajícím a jejich blízkým dožít v jejich přirozeném prostředí. ADP ČR z. s. - jako koordinátor segmentu domácí zdravotní péče, poukazují na skutečnost, že organizace mobilní paliativní péče se pokoušejí zařadit do úhradové vyhlášky nové, vysoce nákladové výkony (navzdory tomu, že pilotní projekt neprokázal odlišnosti v péči o umírající, kterou poskytují agentury domácí zdravotní péče ve srovnání s mobilními hospici). Dle stávající legislativy je možné provádět domácí hospicovou péči ve stejné kvalitě, jako se o to pokouší nyní pilotní projekt paliativní a hospicové péče, který několikanásobně více zatíží zdravotní systém.
Jedním z hlavních argumentů propagátorů mobilní hospicové péče je fakt, že disponují ve svém týmu vlastním lékařem. Agentury domácí zdravotní péče s dvacetiletou praxí v péči o umírající však mají na rozdíl od mobilní hospicové péče dlouholeté zkušenosti, které jasně ukazují, že umírající pacient dává přednost lékaři, který jej provázel po celou dobu jeho onemocnění, kterého dobře zná, důvěřuje mu on i jeho rodina a nechce si v této poslední chvíli zvykat na nového lékaře.