Zastupujeme své členy jak v legislativních, tak v regulačních záležitostech.

Pomáháme všem bez rozdílu – od dětí až po seniory.

Domácí péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

NOVINKY

Stanovisko Asociace domácí péče ČR, z.s. ke stávkové pohotovosti zdravotníků

Asociace domácí péče ČR, z.s. podporuje stávkovou pohotovost zdravotníků jakožto nástroj, který ukazuje na kritickou situaci financování domácí zdravotní péče a dovede Ministerstvo zdravotnictví a poskytovatele k jednacímu stolu. Cílem je akutní řešení současné kritické situace. Nedostatek prostředků ohrožuje provoz agentur domácí péče a dochází k jejímu útlumu. Důkazem je i zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o stagnaci domácí péče s ohledem na demografický vývoj české populace. Segment domácí péče předložil před 3 měsíci návrh na opatření, která by měla kritickému stavu zamezit. Do dnešního dne neobdržel ze strany ministerstva zdravotnictví žádné vyjádření. V době, kdy výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven vykazují přebytky (celkově za rok 2017 9,5 mld.), jsou poskytovatelé domácí péče pod silným ekonomickým tlakem způsobeným podfinancováním a regulacemi úhrad.

Upřesnění k citaci, která byla zveřejněna v článku deníku Právo dne 25.7.2018

Upřesnění k citaci, která byla zveřejněna v článku deníku Právo dne 25.7.2018 a následně na webu Novinky.cz s titulem: „Sestry jen s maturitou píchat léky nesmějí. Ale musí“. Znění citace: Středoškolsky vzdělané sestry také nemohou pracovat v domácí péči. „Praktické sestry zaměstnávat ze zákona nemůžeme, ale pracujeme na tom, abychom je zaměstnávat mohli, protože personálu je nedostatek,“ řekla Právu prezidentka Asociace domácí péče ČR Ludmila Kondelíková.

Zástupci domácí zdravotní péče jednali s ministrem Vojtěchem u kulatého stolu

Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče ČR spolu s ostatními zástupci segmentu domácí zdravotní péče uspořádali v pátek 15.6. neformální diskuzi u kulatého stolu se zástupci ministerstva zdravotnictví ČR.

Další novinky

Spolupracujeme s 60 agenturami domácí péče, které:

Ročně ošetří 29 754 klientů

Vykonají 1 667 487 návštěv

Poskytnou péči 858 umírajícím