Zastupujeme své členy jak v legislativních, tak v regulačních záležitostech.

Pomáháme všem bez rozdílu – od dětí až po seniory.

Domácí péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

NOVINKY

Vyjádření Ludmily Kondelíkové k problematice příspěvku na péči

Ředitelka Asociace domácí péče Ludmila Kondelíková dochází za nemocnými a vidí na vlastní oči, jak jejich příbuzní bojují s úřady.

Výstup z tiskové konference ze dne 21.2.2018

Agentury domácí zdravotní péče se již několik let potýkají s problémy a to i přes to, že většina pacientů se v domácí péči doléčí mnohem rychleji než v lůžkovém zařízení. Převážná část pacientů v terminálním stádiu si rovněž přeje mít možnost doma i zemřít.

Tisková konference ze dne 21.2.2018

Asociace domácí péče ČR, z.s. dnes pořádala tiskovou konferenci na téma Domácí zdravotní péče. Prezidentka asociace Ludmila Kondelíková představila společně s vrchní zdravotní sestrou pražské agentury Lusi paní Šnýdrovou aktuální i obecná témata z této oblasti.

Další novinky

Spolupracujeme s 60 agenturami domácí péče, které:

Ročně ošetří 29 754 klientů

Vykonají 1 667 487 návštěv

Poskytnou péči 858 umírajícím