Upřesnění k citaci, která byla zveřejněna v článku deníku Právo dne 25.7.2018

Upřesnění k citaci, která byla zveřejněna v článku deníku Právo dne 25.7.2018 a následně na webu Novinky.cz s titulem: „Sestry jen s maturitou píchat léky nesmějí. Ale musí“

Znění citace:

Středoškolsky vzdělané sestry také nemohou pracovat v domácí péči. „Praktické sestry zaměstnávat ze zákona nemůžeme, ale pracujeme na tom, abychom je zaměstnávat mohli, protože personálu je nedostatek,“ řekla Právu prezidentka Asociace domácí péče ČR Ludmila Kondelíková.

Vzhledem k tomu, že citace nebyla Asociací domácí péče ČR autorizována a informace v ní není zcela v souladu s fakty, dovolujeme si uvést text na pravou míru.

Agentury domácí péče, které sdružuje Asociace domácí péče zaměstnávají i praktické sestry. Ty vykonávají činnosti dle prováděcí vyhlášky MZČR č. 394/2017 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků. Na rozdíl od všeobecné sestry tak například nestanovují ošetřovatelský plán, nezavádí periferní žilní katetry a neaplikují infuzní terapii i.v. Praktické sestry provádí ošetření pouze nekomplikovaných chronických ran, nezavádí močový katetr – pouze pečují o hygienu a výměnu močového sáčku aj.

Všeobecné sestry pracující v domácí zdravotní péči mají stejné kompetence jako všeobecné sestry pracujících v nemocnicích. Ani na jednom z těchto pracovišť však nemůže všeobecná sestra podávat léky nitrožilně. Tuto kompetenci má pouze pod dohledem lékaře.