Zastupujeme své členy jak v legislativních, tak v regulačních záležitostech.

Pomáháme všem bez rozdílu – od dětí až po seniory.

Domácí péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

NOVINKY

Upřesnění k citaci, která byla zveřejněna v článku deníku Právo dne 25.7.2018

Upřesnění k citaci, která byla zveřejněna v článku deníku Právo dne 25.7.2018 a následně na webu Novinky.cz s titulem: „Sestry jen s maturitou píchat léky nesmějí. Ale musí“. Znění citace: Středoškolsky vzdělané sestry také nemohou pracovat v domácí péči. „Praktické sestry zaměstnávat ze zákona nemůžeme, ale pracujeme na tom, abychom je zaměstnávat mohli, protože personálu je nedostatek,“ řekla Právu prezidentka Asociace domácí péče ČR Ludmila Kondelíková.

Zástupci domácí zdravotní péče jednali s ministrem Vojtěchem u kulatého stolu

Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče ČR spolu s ostatními zástupci segmentu domácí zdravotní péče uspořádali v pátek 15.6. neformální diskuzi u kulatého stolu se zástupci ministerstva zdravotnictví ČR.

Výsledek Dohodovacího řízení k úhradám v roce 2019 – segment domácí zdravotní péče

Cílem segmentu domácí zdravotní péče bylo dosáhnout navýšení úhrady za provedenou péči. V minulých letech při jednáních DŘ bylo předem avizováno zástupci zdravotních pojišťoven, že v segmentu DZP nemůže dojít k navýšení z důvodů preference lůžkových zařízení.

Další novinky

Spolupracujeme s 60 agenturami domácí péče, které:

Ročně ošetří 29 754 klientů

Vykonají 1 667 487 návštěv

Poskytnou péči 858 umírajícím