Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 09/2015

ze dne 17. 12. 2015

Vážení členové ADP ČR, o.s.

zasílám následující informace:

Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí a úhradě zdravotních služeb - Dohody o ceně pro rok 2016

Na základě projednání s vedením Oborové zdravotní pojišťovny byly odsouhlaseny „Dodatky pro rok 2016“.

OZP má pro odbornost 911,914, 916, 921 a 925 připraveny dvě varianty „Dodatků

Dodatek HC-LIM 2016
Poskytnuté zdravotní služby budou hrazeny sjednanými hodnotami bodu pro příslušné odbornosti při omezení maximální úhradou na jednoho unikátního pojištěnce a rok pro jednotlivé odbornosti ve výši 103% úhrady na jednoho unikátního pojištěnce z referenčního období, kterým je rok 2015.

Poskytnuté zdravotní služby budou hrazeny maximální měsíční předběžnou úhradou.

Referenční hodnota maximální úhrady na jednoho unikátního pojištěnce bude sdělena po uzavření vyúčtování roku 2015.
Dodatek tvoří Přílohu č. 1 této informace.

Dodatek HC-VÚ 2016
Pro poskytovatele, kteří měli v referenčním období v péči méně než 20 pojištěnců OZP bude výkonový způsob úhrady bez dalších omezení.
Dodatek tvoří Přílohu č. 2 této informace.

Pokud dojde ke změnám z titulu mimořádných vlivů, což může být např. pacient v terminálním stadiu (pokud nebyl v referenčním období), nebo převzetí do péče pacienta s vysokými náklady, oslovte bezprostředně zdravotní pojišťovnu a požadujte smluvně upravit limit.

O znění Dodatků pro rok 2016 ostatních zdravotních pojišťoven budete průběžně informováni.

Vážení členové ADP ČR
Přeji Vám i Vašim blízkým za sebe i ADP ČR o.s. a její prezidium, klidné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v soukromém životě tak ve Vašich firmách.

Děkuji všem za spolupráci v letošním roce!!!

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka Asociace domácí péče ČR

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu