Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 08/2015

ze dne 12. 12. 2015

Vážení členové ADP ČR, o.s.

zasílám následující informace:

1) Vyhláška MZ ČR č. 273/2015 Sb.

Dne 30. 11. 2015 byla ve Sbírce zákonů vydána Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2015 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 273/2015 Sb. stanovuje:
• hodnotu bodu pro výkony dopravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výši 0,90 Kč
• pro poskytovatele hrazených služeb poskytujících hrazené služby v odbornosti 911, 914, 921 a 925 celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPicz x PUROicz x 1,03

kde:

POPicz - počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období,
PUROicz - průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v roce 2015.
• Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony
s hodnotou bodu:
a) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč,
b) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

Celé znění Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 273/2015 Sb. tvoří přílohu č. 1 této informace.

Meziroční index nárůstu úhrad na 1 URČ pro rok 2016 je 1,03 (čili limit maximální úhrady na jednoho unikátního pojištěnce bude činit 103% úhrady referenčního období – rok 2015).

V současné době probíhají jednání se zástupci zdravotních pojišťoven k formulaci Dodatku smlouvy pro rok 2016. Snažíme se prosadit do Dodatků:
- upuštění od regulací poskytovatelů, kteří v roce 2016 ošetří 50 a méně pojištěnců dané pojišťovny - navrhnout výkonový způsob úhrady bez dalších omezení
- vyjmout z výpočtu výše úhrady pacienty v terminálním stádiu nemoci, definované signálním kódem
- zdůvodní-li poskytovatel nezbytnost provedení většího rozsahu poskytnutých služeb, upravit výpočet výše úhrady, případně použít výpočet pro rok 2016 jiný způsob úhrady, který by odpovídal strukturou Dodatku pro rok 2015.

Oslovení byli zástupci praktických lékařů a vyzváni ke společnému postupu v otázkách propojených parametrů.

Opakovaně připomínám – pokud dojde ke změnám z titulu mimořádných vlivů, což může být např. pacient v terminálním stadiu (pokud nebyl v referenčním období), nebo převzetí do péče pacienta s vysokými náklady oslovte bezprostředně zdravotní pojišťovnu a požadujte smluvně upravit limit.

2) Rámcové smlouvy

Jsem v pravidelném kontaktu se zdravotními pojišťovnami pří přípravě nových Rámcových smluv. Byly kontaktovány všechny zdravotní pojišťovny a předloženy požadavky našeho segmentu. Základním požadavkem je uzavření smluv na dobu určitou – osm let. Původní smlouvy budou mít prolongaci do 31. 12. 2016. Nové smlouvy budou rozesílány v průběhu roku 2016.

3) Výběrová řízení

Stále jsou vyhlašována nová výběrová řízení pro odbornost 925 a pravidelnými účastníky jsou nadnárodní řetězce, které se snaží propojit své praktické lékaře a získat i domácí zdravotní péči. Jaké dopady tyto trendy budou mít pro naši odbornost si dovedete přestavit. Žádám Vás o sledování vyhlášených výběrových řízení, hlaste se do nich. Argumentujte skutečností, že zdravotní pojišťovny odmítají navyšovat PKČ u stávajících poskytovatelů domácí zdravotní péče a uzavírají nové smlouvy s řetězci, kde propojení praktických lékařů a domácí zdravotní péče znamená prakticky nekontrolovatelné čerpání prostředků, vyhrazených pro náš segment.

4) Paliativní péče

Využíváme všech příležitostí k objasnění nezastupitelné role domácí zdravotní péče v péči o pacienty v terminálním stádiu nemoci. Stále čelíme invektivám „paliativců“ kteří tvrdí, že agentury domácí zdravotní péče nejsou schopny tuto péči komplexně zajišťovat. 5. září jsem se zúčastnila předtáčené diskuse v rozhlase se zástupci paliativní péče, kde jsem odmítla sdělované nepravdy a osvětlila současnou situaci v kontextu na námi poskytovanou péči o pacienty v terminálním stádiu nemoci.

5) Proběhlá jednání

Zástupci segmentu DZP se pravidelně týdně scházejí k přípravě jednání se zástupci zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dne 25. 11. 2015 se uskutečnilo společné jednání prezidia Asociace domácí péče ČR a kontrolní komise. Byla zhodnocena celoroční činnost a její přínosy pro členy naší organizace.

Proběhla příprava Valné hromady ADP ČR, která je plánována na dny 20. – 22. 5. 2016, současně s CAMPEM 1916. Místo konání Blatnice na Moravě. Vše bude upřesněno na pozvánkách.

Projednán byl stav členské základy na přijatá opatření k jejímu rozšíření. V současné situaci je pro vyjednávací pozici k prosazení našich zájmů důležitá váha každého hlasu. Byly řešeny otázky strategie a financování ADP ČR a možnosti získání grantů na činnost.

 6) CAMP 2015

Ve dnech 26. - 18. 7. 2015 se uskutečnil CAMP 2015 v Karlových Varech, který organizačně zajistila Pavla Andrejkivová. Ubytování bylo v luxusním hotelu JEAN de CARRO v lázeňském centru. Byl připraven zajímavý program. Vedle aktuálních informací o dění v oblasti domácí zdravotní péče prohlídka Karlových Varů, muzea BECHER, výlet na zámek v Bečově nad Teplou. Součástí pobytu byl i bohatý program relaxačních procedur.

Všichni účastníci CAMPU 2015 zasílají poděkování Pavle Andrejkivové za přípravu a perfektní organizaci.

7) Členské příspěvky

S politováním konstatujeme, že někteří členové dosud neuhradili členský příspěvek za rok 2015. Z rozhodnutí prezidia se termín úhrady prodlužuje do 31. 1. 2016. Následně bude postupováno dle stanov ADP ČR.

Číslo účtu: 226465329/0300
VS: IČ agentury

Vážení členové ADP ČR
Přeji Vám i Vašim blízkým za sebe i ADP ČR o.s. a její prezidium, klidné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v soukromém životě tak ve Vašich firmách.

Děkuji všem za spolupráci v letošním roce!!!

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka Asociace domácí péče ČR

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu