Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 07/2015

ze dne 12. 9. 2015

Vážení členové ADP ČR, o.s.

zasílám následující informace:

Dne 19. 8. 2015 proběhlo na MZ ČR závěrečné jednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění pro rok 2016. Byla zde potvrzena nedohoda mezi segmentem domácí zdravotní péče, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a Svazem zdravotních pojišťoven.

Pro Vaši představu – z dvanácti skupin poskytovatelů došlo u šesti k úplné nedohodě, v jednom případě k dohodě parciální.

V této souvislosti opět připomínám věnovat maximální pozornost váze hlasů – Vaší plné moci při zastupování ADP ČR při Dohodovacích jednáních se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vaše plná moc je platná pro organizaci, pro kterou jste ji odeslali naposledy, nelze udělit plnou moc dvěma profesním organizacím, pokud jste jejich členem. Pokud jste ji již odeslali, je platná i pro jednání, která budou probíhat v roce 2016.

Jsem Vám nucena sdělit, že v České asociaci sester vznikají silné tlaky změnit zástupce jejich organizace na důležitých jednáních v sekci domácí péče.
Iniciativy se snaží chopit lidé, kteří nemají zkušenosti s touto problematikou, ale cítí se být povolaní o této problematice jednat na různých úrovních.
Toto jednání nás ohrožuje. Vznikají snahy spojit domácí zdravotní péči s péčí primární, což nahrává řetězcům a vzniku agentur praktických lékařů.
Proto buďte uvážliví, koho pověříte, aby rozhodoval o Vaší budoucnosti a o dalším směrování domácí zdravotní péče v ČR.

Začíná další kolo vyjednávání s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Byl odeslán další dopis ministru zdravotnictví ČR, je domluven termín jednání s prvním náměstkem MZČR. Za odbornost 925 byly odeslány připomínky k návrhu novely vyhlášky č.134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pro účely vnitřního připomínkového řízení k úhradové vyhlášce.

Uskutečnilo se jednání s novou hlavní sestrou MZČR, na kterém jsme ji uvedli do problematiky našeho segmentu a dohodli se na okruzích, kde bychom potřebovali její podporu, včetně paliativní péče. Byla jí nabídnuta spolupráce a následně na její žádost vypracováno Odborné stanovisko zástupců domácí zdravotní péče k umělé plicní ventilaci. Byly opakovaně odeslány registrační listy pro výkony 06329 a 06325.

Vzhledem k tomu, že je nutná aktivní spolupráce našeho segmentu a zdravotních pojišťoven při přípravě nových smluv, oslovila jsem opět všechny zdravotní pojišťovny se žádostí o schůzku. V příštím týdnu proběhne jednání s Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Oborovou zdravotní pojišťovnou

Zástupci segmentu se scházejí na jednáních minimálně 1 x za 14 dní, pokud je to nezbytné okamžitě k vyřešení nastalé situace.

Dne 25. 9. 2015 se uskuteční CAMP v Karlových Varech, který organizačně zajišťuje Pavla Andrejkivová. Ubytování je zajištěno v luxusním hotelu lázeňského centra, je připraven zajímavý program, včetně relaxace.

Zde budou podány podrobnější informace.

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka Asociace domácí péče ČR

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu