Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 04/2015

ze dne 25. 3. 2015

Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

 1) Plná moc k zastupování při dohodovacím řízení

V souladu s ustanovením § 436 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn, doplňků a úprav, a § 17odst. 5 zákona č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění je pro zastupování při dohodovacích řízeních o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění zplnomocnění pro Asociaci domácí péče ČR, kterou zastupuje její statutárního zástupce.

V dohodovacích řízení zastupuje Asociaci domácí péče Bc. Ludmila Kondelíková, prezidentka ADP ČR, která je současně zástupcem segmentu poskytovatelů domácí zdravotní péče.

Plná moc dále zplnomocňuje v plném rozsahu k zastupování při dalších jednáních:
- k Rámcové smlouvě pro poskytování zdravotní péče
- k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
- k Jednacím řádům k uvedeným řízením
- k zastupování při Smírčích řízeních se zdravotními pojišťovnami
- k zastupování zájmů a obhajobu práv poskytovatelů domácí zdravotní péče
Při výše uvedených jednáních je rozhodující váha hlasů.

Vzhledem ke specifice členství v Asociaci domácí péče ČR bylo rozhodnuto, že plná moc bude vystavena nejen za provozovatele zdravotnického zařízení ale za každý úvazek nasmlouvaný se zdravotní pojišťovnou, tedy i za zaměstnance.
Text plné moci Vám byl zaslán na e-mailovou adresu a současně tvoří přílohu č. 1 této informace.

Prezidium ADP ČR Vás žádá o zaslání plných mocí na adresu:
ADP LUSI, s.r.o
U Staré školy 114/4
110 00 Praha 1

Vzhledem k blížícímu se termínu zahájení dohodovacích řízení pro rok 2016 zašlete plné moci do 31. 3. 2015.

2) Valná hromada Asociace domácí péče ČR

Valná hromada Asociace domácí péče ČR se uskuteční ve dnech 22. a 23. 5. 2015 v prostorách HOTELU KOUTY, Rejčov č.p. 20, Ledeč nad Sázavou.
Pozvánka na Valnou hromadu ADP ČR tvoří přílohu č. 2 této informace.
Rezervujte si uvedený termín.

3) Členský příspěvek pro rok 2015

Valná hromada ADP ČR, schválila členský příspěvek pro rok 2015 ve výši 4 000 Kč
- číslo účtu 226465329/0300.
- variabilní symbol Vaše IČ.

S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka Asociace domácí péče ČR, o.s.

Přílohy: 
č.1 - Plná moc k zastupování
č.2 - Pozvánka na Valnou hromadu

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu