Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 03/2015

ze dne 19. 2. 2015

Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

1) Úhradové dodatky k Vyhlášce č. 324/2014 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2015

1.1 Jednání s OZP k úhradovým dodatkům se uskutečnilo dne 09. 02. 2015.

a) Zástupci segmentu Domácí zdravotní péče požadovali doplnit Dodatek HC 2015 o bod. 3. Přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 324/2014 Sb. o možnost úpravy výpočtu výsledné hodnoty bodu v případech, kdy poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, na jejichž základě došlo v hodnoceném období k překročení referenčního průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce.

OZP nezpochybňuje možnost poskytovatelů zdravotní péče odůvodnit překročení referenčního průměrného počtu bodu na URČ i bez doplnění požadovaného článku do Dodatku na rok 2015.

Vzhledem k tomu, že řada poskytovatelů zdravotní péče již Dodatky podepsala, nebudou rozesílány dodatky nové. OZP je však připravena vyhovět individuálním žádostem na doplnění tohoto textu do Dodatku.

b) Zástupci segmentu Domácí zdravotní péče požadují zrušit předběžnou úhradu za dopravu v hodnotě bodu 0,81 Kč/bod a hradit dopravu v hodnotě bodu 0,90 Kč/bod. Na jednání, které se uskutečnilo 6. února 2014, zástupci OZP slíbili do roku 2015 vyřešit požadovanou úpravu. Tento slib OZP nedodržela.

S požadavkem zástupců segmentu DZP pojišťovna souhlasí. Z technických důvodů však upravovat Dodatky pro rok 2015 není možné.

OZP je připravena vyhovět individuálním žádostem o navýšení předběžných měsíčních záloh, které by kompenzovaly rozdíl mezi předběžnou a skutečnou hodnotou bodu za dopravu.

c) Zástupci segmentu Domácí zdravotní péče požadují zrušit u protokolu o zpracování dávek dopravy informace o pacientech jiných ZP. Tento požadavek byl předán OZP také v roce 2014 a stav je dosud nezměněn.

Úprava je v současné době testována a bude realizována od 03/2015.

Zápis z jednání tvoří Přílohu č. 1 této informace.

1.2 Úhradové dodatky Zdravotní pojišťovny MV ČR a Zdravotní pojišťovny ŠKODA odpovídají Vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Vojenská zdravotní pojišťovna bude rozesílat Dodatky do 15. 03. 2015. Koncept Dodatku předloží segmentu DZP do konce 02/2015.
Budeme Vás informovat.

2) Valná hromada Asociace domácí péče ČR

Valná hromada Asociace domácí péče ČR se uskuteční ve dnech 22. a 23. května 2015

v prostorách HOTELU KOUTY
Rejčov č.p. 20
Ledeč nad Sázavou

Pozvánka a návrh programu Valné hromady bude předmětem příští  INFORMACE.
Rezervujte si uvedený termín.

3) Členský příspěvek pro rok 2015

Valná hromada ADP ČR, o.s. schválila členský příspěvek pro rok 2015 ve výši 4 000 Kč.
Číslo účtu 226465329/0300.
Variabilní symbol Vaše IČ.

S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka Asociace domácí péče ČR, o.s.

Přílohy: Záznam z jednání na OZP k problematice úhradových dodatků

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu