Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 02/2015

ze dne 6. 2. 2015

Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

1) Vyhláška č. 324/2014 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2014

1.1
V INFORMACI č.01/2015 jsme Vás upozornili, že jako problematické se jeví ustanovení, zahrnutá v odstavci 5. Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

V tomto odstavci je mimo jiné uvedeno, že u poskytovatele, který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu průměrný počet bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

Na jednání dne 21. 01. 2015 u ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR Ing. Rögnerové jsme požádali o vysvětlení tohoto ustanoveni. Po urgencích jsme obdrželi vyjádření MZ ČR, Ing. Rögnerové, ve kterém MZ ČR jako autor Vyhlášky č. 324/2014 Sb. sděluje:
„ že se seznámili s postojem VZP ČR k řešení referenčních hodnot poskytovatelů domácí péče, kteří ošetřují 50 a méně pacientů a že se MZ ČR s návrhem řešení může ztotožnit a považuje jej za konstruktivní“.

Je na zváženou, kdo je ve skutečnosti autorem Vyhlášky č. 324/2014 Sb.
Stanovisko MZ ČR k uvedené problematice tvoří přílohu č. 1 k této Informaci.

1.2
Jednání k úhradovým dodatkům vydaných VZP ČR se uskutečnilo dne 27. 02. 2015.

Zápis z tohoto jednání tvoří přílohu č. 2 této Informace.

Jednání s dalšími zdravotními pojišťovnami probíhají.
O výsledku Vás budeme informovat.

2) Členský příspěvek pro rok 2015

Valná hromada ADP ČR, o.s. schválila členský příspěvek pro rok 2015 ve výši 4 000 Kč
Číslo účtu 226465329/0300.
Variabilní symbol Vaše IČ.

Možnost úhrady členských příspěvků za rok 2014 byla prodloužena do konce ledna 2015.
V případě neuhrazení členského příspěvku bude postupováno v souladu se stanovami ADP ČR a členství bude ukončeno. 

 S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka

Přílohy: číslo 1 - Stanovisko MZ ČR k problematice výpočtu výsledné hodnoty bodu - ZDE
               číslo 2 - Záznam z jednání na VZP ČR k problematice úhradových dodatků - ZDE
 

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu