Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 01/2015

ze dne 8. 1. 2015

Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

 1) Vyhláška č. 324/2014 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2014

Dne 23. 12. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů, částka 129 Vyhláška č. 324/2014 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2015.

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 1,02 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,70 Kč.

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,90 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,63 Kč.

V příloze č.6 k vyhlášce č. 324/2014 Sb. je stanoveno, že měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 105% objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, na jejichž základě došlo v hodnoceném období k překročení referenčního průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, nezapočítá se pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v hodnoceném období.

Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

UPOZORNĚNÍ
Jako problematické se jeví ustanovení, zahrnutá v odstavci 5. Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.
V tomto odstavci je mimo jiné uvedeno, že u poskytovatele, který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu průměrný počet bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.
Formulace odst. 5. Přílohy č. 6. nebyla uvedena v návrhu vyhlášky, přeloženém k oponentuře.

Na 21. 01. 2015 je dohodnuto jednání u náměstkyně pro zdravotní pojištění MZ ČR Ing. Rögnerové k vysvětlení tohoto ustanovení, které se týká v různé míře všech poskytovatelů zdravotní péče v odbornosti 925.

Do vyjasnění způsobu výpočtu výsledné hodnoty bodu v tomto případě nepodepisujte Dodatky ke Smlouvám!

Dodatky ke Smlouvám

Bezprostředně budou zahájena jednání se zdravotními pojišťovnami o znění Dodatků ke Smlouvám.
Jednání budou ovlivněna faktem, že nedošlo k dohodě o cenách pro rok 2015 mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli domácí zdravotní péče a zdravotní pojišťovny budou trvat na znění vyhlášky č. 324/2014 Sb.

O výsledcích jednání Vás budeme bezprostředně informovat.

2) Vyhláška č-326/2014 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerststva zdravotnictví č. 134/1998 Sb. kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění pozdějších předpisů.

Dne 23. 12.2014 vyšla ve Sbírce zákonů, částka 129 Vyhláška č. 326/2014 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
Seznam zdravotních výkonů lze objednat na adrese www.ezcentrum.cz/szv_objednavka.php, kde jsou umístěny informace a objednávkový formulář.

3) Členský příspěvek pro rok 2015

Valná hromada ADP ČR, o.s. schválila členský příspěvek pro rok 2015 ve výši 4 000 Kč
Číslo účtu 226465329/0300.
Variabilní symbol Vaše IČ.

Neuhrazené členské příspěvky za rok 2014 lze uhradit do konce ledna 2015. V případě neuhrazení členského příspěvku bude postupováno v souladu se stanovami ADP ČR a členství bude ukončeno.

S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková
Prezidentka Asociace domácí péče ČR, o.s.

Přílohy: Vyhláška č. 324/2014 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 ke stažení ZDE

 S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu