Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 02/2014

ze dne 5. 3. 2014

 Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace

1) Dodatky ke Smlouvám

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP jsme předložili námitky k variantám Dodatku ke Smlouvám.

1/ Předběžná úhrada dopravy.
Nelze každoročně akceptovat úhradu dopravy předběžnou úhradou v hodnotě bodu 0,85 Kč/bod a doplatek řešit až v rámci finančního vypořádání, neboť se jedná o technický problém Pojišťovny. Požadované řešení: pro výkony dopravy v návštěvní službě stanovit hodnotu bodu 0,90 Kč.

Stanovisko OZP
OZP souhlasí s požadavkem. Z provozních důvodů však nelze úpravu uskutečnit v tomto roce. Bude realizováno od roku 2015. V případě, nutné potřeby finančních prostředků lze požádat příslušnou pobočku OZP o mimořádnou zálohu na úhradu nedoplatku. Konečné vyrovnání bude provedeno do 120 dnů po skončení roku 2014.

2/ Varianta Dodatku úhrady výkonovým systémem
Z navrženého textu nepředpokládáme uplatnění regulací, avšak v článku II, odstavci 4 jsou v poslední větě regulace zmíněny. Požadované řešení: Vypustit poslední vedlejší větu v článku II., odstavci 4.

Stanovisko OZP
OZP tuto námitku připouští.
V Dodatku HC 2014 je uvedena možnost uplatnění regulačních srážek. OZP však konstatuje, že vzhledem k tomu, že již byly Dodatky HC 2014 odeslány a jsou již ze strany některých poskytovatelů zdravotnických služeb vraceny podepsané zpět, dodatečnou úpravu textu je možné realizovat pouze u těch zdravotnických zařízení , kteří dosud dodatek nepodepsali. Tuto skutečnost však nepovažuje OZP za rovný přístup ke všem poskytovatelům zdravotní péče v tomto segmentu a proto prohlašuje, že regulace ve smyslu jak je tento pojem zmiňován ve vyhlášce č. 428/2013 Sb. u jiných segmentů, nebude za strany OZP uplatňován u segmentu Domácí zdravotní péče. Pojem regulační srážka v Dodatku HC 2014 je ze strany OZP vnímán jako případná srážka vzniklá z titulu finančního vypořádání roku 2014 nebo z jiných důvodů jako je např. srážka z důvodů neoprávněně vykázané péče, jako výsledek cílené revize atd. Pokud některý poskytovatel požádá o úpravu Dodatku HC 2014 ve smyslu odstranění slova „regulační“ je OZP připravena tento požadavek akceptovat.

3/ Segment Domácí zdravotní péče požaduje upravit výpočet úhrad zdravotních služeb v Dodatku HC 2014 podle Vyhlášky MZ č. 428/2013 Sb.

Stanovisko OZP
OZP považuje úhradu za poskytnuté zdravotní služby podle návrhu Dodatku HC 2014 pro naše zdravotnická zařízení výhodnější než je úhrada podle Vyhlášky MZ č. 428/2013 Sb.

4/ Segment DZP požaduje zrušit u protokolu o zpracování dávek dopravy informace o přepravovaných pacientech jiných ZP.

Stanovisko OZP
OZP souhlasí s požadavkem.
Úprava protokolu byla projednána s odborem informatiky. Předpokládaný horizont realizace je cca 4 měsíce a to z důvodu, že v současné době jsou přednostně realizovány úpravy informačního systému související s distribucí cenových dodatků.

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

Dodatek typ „A“ Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA není v rozporu s Vyhláškou č. 428/2013 Sb.

2) Valná hromada ADP ČR, o.s. 2014 a CAMP I. 2014

Valná hromada ADP ČR, o.s. a CAMP I. 2014 se uskuteční ve dnech 09.-11.05.2014. Akce se uskuteční v hotelu Kouty, Ledeč nad Sázavou

Rezervujte si uvedený termín. Program a závazná přihláška bude odeslána v průběhu března 2014.

3) Členský příspěvek pro rok 2014

Valná hromada ADP ČR, o.s. schválila členský příspěvek pro rok 2014 ve výši 4.000 Kč

Číslo účtu 226465329/0300.
Variabilní symbol Vaše IČ.

S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka Asociace domácí péče ČR,o.s

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu