Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 08/2013

ze dne 10.12.2013

Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

 

1) Úhradová vyhláška pro rok 2014

Jak jste byli průběžně informováni dne 21.08.2013 bylo ukončeno Dohodovací řízení k úhradám pro rok 2014. Jednání skončilo nedohodou a o stanovení úhrad rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Přes ujišťování, že vydá vyhlášku s dostatečným předstihem dosud tak neučinilo.

K vnitřnímu připomínkovému řízení nám byl zaslán návrh vyhlášky pro rok 2014, jehož znění tvoří přílohu č. 1 a 2 této informace.

Předložený návrh neumožňuje rozvoj domácí zdravotní péče a zvláště negativně postihuje ty poskytovatele domácí zdravotní péče, kteří se v roce 2012 starali o nákladné pacienty (po hospitalizaci, terminální stavy apod.) a byli již regulování. Sice část nákladů péče tímto na ně dopadla, ale byli přesvědčeni, že si tím zvyšují možnost úhrad v příštích obdobích.
Návrh demotivuje poskytovatele.

Předložený návrh vyhlášky nerespektuje nález Ústavního soudu.

Obecné a konkrétní připomínky byly zaslány v rámci připomínkového řízení Ministerstvu zdravotnictví ČR (příloha č. 3) a žádost o pomoc při řešení problematiky úhrad poskytnuté zdravotní péče za odbornost 925 byla zaslána ministru zdravotnictví MUDr. Martinu Holcátoví,MBA (příloha č. 4)

 

2) Přípravná jednání ke stanovení kriterií nových rámcových smluv

V průběhu měsíců října a listopadu probíhala úvodní přípravná jednání k obsahu obecných a odborných kriterií hodnocení poskytovatelů zdravotní péče nově připravovaných rámcových smluv.

Obecná kriteria

• Plnění věcného, technického a personálního zajištění, naplnění ve vztahu k vyhláškám č. 92 a 99/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Maximální souběh úvazků 1,2 – týká se všech zdravotnických pracovníků, kteří jsou nositeli výkonů, hodnocení souběhů probíhá na rodné číslo
• Elektronická komunikace s pojišťovnou (elektronizace Příloh č. 2 – EP2, předávání dávek přes Portál)
• Klinicko- ekonomické parametry – nákladová efektivita jsou vybrané klinické a ekonomické ukazatele zaměřené na produkci poskytovatele, které slouží pro porovnání efektivity poskytovatelů
• Postgraduální vzdělávání

Odborná kriteria

• Zajišťování poskytovaných služeb hrazených služeb dle požadavku ošetřujícího lékaře ve spádové oblasti – preference 7 dnů v týdnu

• Zajištění komplexní péče v rozsahu odbornosti 925

• Optimalizace počtu ujetých kilometrů při návštěvní službě zdravotnického pracovníka včetně revize stávajícího stavu - rajonizace v Příloze č. 2

• Vykazování výkonů v souladu s požadavkem ošetřujícího lékaře. Poukaz na vyšetření/ošetření DP a dodržování četnosti a frekvence požadovaných výkonů

• Kvalita poskytovaných hrazených služeb, včetně kvality vedení zdravotnické dokumentace dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

 

3) Členský příspěvek pro rok 2014

Valná hromada ADP ČR, o.s. schválila členský příspěvek pro rok 2014 ve výši 4 000 Kč

Číslo účtu 226465329/0300, Variabilní symbol Vaše IČ.

Vážení členové Asociace domácí péče ČR. o.s.
jménem prezidia ADP ČR, o.s. a svým jménem Vám děkuji za spolupráci ve prospěch naší asociace a přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, zdraví a štěstí v novém roce 2014

S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka
Asociace domácí péče ČR, o.s.

 

4) Přílohy:

 

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu