Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

Organizace domácí péče (home-care)

Agentury domácí zdravotní péče jsou zřizovány státní správou, samosprávou, zdravotnickými zařízeními ambulantního i lůžkového typu, privátními sestrami i lékaři, charitativními a humanitárními organizacemi a mnoha dalšími subjekty.

Subjekt poskytující domácí zdravotní péčí musí být registrován u pověřeného úřadu státní správy. Tento úřad v rámci své působnosti dohlíží nejen nad dostupností, ale i kvalitou poskytované domácí zdravotní péče.

Vetšina agentur domácí zdravotní péče je sdružena v Asociaci domácí péče České republiky (dále jen ADP ČR), která ve znění platných stanov ukládá svým řádným členům řadu podmínek ,z oblasti vzdělávání i etických aspektů, které mají bezprostřední vliv na kvalitu poskytované komplexní domácí zdravotní péče. Z toho vyplývá, že ne každý poskytovatel domácí zdravotní péče se může stát členem této profesní organizace.

O členství rozhoduje etická a odborná komise, která při svém rozhodování má k dispozici aktuální reference o kvalitě poskytované domácí zdravotní péče konkrétním zdravotnickým zařízením.

V pravidelných cyklech jsou pořádány vzdělávací akce, na kterých se poskytovatelé domácí péče seznamují s novými poznatky vědy a výzkumu. Účast na těchto akcích je průběžně zaznamenávána do Indexu odbornosti ADP ČR. Poskytovatelé domácí zdravotní péče, kteří prokáží, že v průběhu dvou let získali příslušný počet bodů za účast na vzdělávacích aktivitách, získávají Certifikát kvality, který má své registrační číslo a omezenou platnost 2 let. Pokud držitel Certifikátu kvality chce prodloužit jeho platnost, musí opět doložit příslušný počet bodů za účast na vzdělávacích aktivitách. Tento systém kontinuálního vzdělávání členů ADP ČR se nazývá „Cyklická obhajoba komptetence poskytoavatele domácí péče“ a je závazný pro všechny členy organizace, ať už se jedná o lékaře, sestry, rehabilitační pracovníky a další poskytovatele domácí zdravotní péče.

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality