Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

 

ADP ČR – INFORMACE č. 05/2013

ze dne 10. 07. 2013

Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

 1) CAMP 2013

V plánu činnosti ADP ČR, o.s. bylo Valnou hromadou schváleno uspořádání campu, který se uskuteční ve dnech 27., 28., a 29. září 2013 v penzionu RUMBURAK, Bítov u Znojma. Součástí penzionu je krytý bazén, vířivka, bowling a posilovna.
Hrad Bítov je vzdálen 1 km. Podány budou základní informace o průběhu Dohodovacích jednání o cenách pro rok 2014 a další aktuální informace.
Program pro Vás a rodinné příslušníky připravila Dáša Prokešová

Podařilo se rezervovat ještě několik míst. Závazné přihlášky zašlete do termínu 31.07.2013 na e-mail: adpcr@seznam.cz.

2) DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ O CENÁCH PRO ROK 2014

Dne 19. 6. 2013 se uskutečnilo 2. kolo Dohodovacího řízení k cenovým ujednáním pro domácí zdravotní péči na rok 2014. Další jednání proběhne 24. 7. 2013.

Pro Vaši představu, jaké jsou výchozí předpoklady pro vyjednávání cenových podmínek Vám v příloze zasílám návrhy předložené Svazem zdravotních pojišťoven ČR a VZP ČR. Jako argument používají zdravotní pojišťovny skutečnost, že náš segment jako jediný získal navýšení úhrad poskytnuté zdravotní péče. Dalším argumentem zdravotních pojišťoven je, že dochází k nárůstu objemu domácí zdravotní péče, ale není výrazný pokles počtu pacientů hospitalizovaných v lůžkových zdravotnických zařízeních. Cenový návrh segmentu domácí zdravotní péče tvoří přílohu této informace.

3) USTAVENÍ ČESKÉ KOMORY ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Probíhají pravidelná jednání členů Přípravného výboru pro založení České komory zdravotnických pracovníků za účasti zástupců všech odborností. Jsou dopracovávány vnitřní organizační předpisy a diskutovány mechanizmy voleb orgánů Komory.

4) MATERIÁLOVÉ KÓDY ODBORNOSTI

V zastoupení ADP ČR, o.s. jsem se zúčastnila dvou jednání Pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR, kde se snažíme obhájit propracované návrhy pro navýšení materiálových kódů odbornosti 925. Pracovní skupina MZ ČR s předloženými návrhy segmentu Domácí zdravotní péče souhlasí. Záměr byl negován pouze zástupkyní VZP ČR, která se zdržela hlasování s odůvodněním že „nejsou finance“.

5) ZRUŠENÍ KÓDU 06318

Na posledním jednání Komise pro kultivaci zdravotních výkonů jsme záměr zrušení kódů 06318 podpořili právními argumenty. Je nezbytné, odmítnout poskytování zdravotní péče není–li v souladu s postupem „lege artis“. V tomto smyslu byl formulován i zápis z jednání, který bude předložen k rozhodnutí ministru zdravotnictví.

6) JEDNÁNÍ S VEDENÍM VZP ČR

Segment Domácí zdravotní péče inicioval jednání s vedením VZP ČR. Opětovně byla předložena žádost o upřesnění podmínek pro uzavírání dodatků na poskytovaní zdravotní péče u pacientů v terminálním stavu.
Dalším předmětem jednání byla možnost navýšení úhrady za dopravu (paušály i úhrada za km). Zástupci VZP ČR sdělili, že úprava nebude prováděna automaticky. Na základě předložených žádostí budou žadatelům určeny podmínky pro posouzení možného navýšení úhrad. Jedná se především o doložení (tři měsíce) dopravních výkonů.

Opět jsme zdůraznili, že svým členům doporučujeme nevykazovat výkony pod kódem 06318, vzhledem ke skutečnosti, že v domácí péči nelze ve stanoveném čase provést žádný výkon tak, aby splňoval standardy poskytované zdravotní péče.
Byly sděleny kroky, podniknuté k vyřazení kódu 06318 ze Seznamu zdravotních výkonů.

7) ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Valná hromada ADP ČR, o.s. schválila členský příspěvek pro rok 2013 ve výši 4 000 Kč.
Splatnost členského příspěvku byla stanovena do 30. 09. 2013.
Číslo účtu:  226 465 329 / 0300.
Variabilní symbol: Vaše IČ.

8) PŘÍLOHY

Cenová ujednání 2014 – Návrh SZP ČR
Cenová ujednání 2014 – Návrh VZP ČR
Cenová ujednání 2014 – Návrh segmentu DZP

S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče ČR, o.s. 

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu